Views
7 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Suédois

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Suédois

1 Tryck på knappen NEXT

1 Tryck på knappen NEXT eller PREV för att slå på strömmen. Välj [PwOFF] och tryck på ENTER-knappen för att stänga av strömmen. 2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen. 3 Tryck på NEXT-knappen för att visa det inställda alternativet, tryck sedan på ENTER-knappen. För att återgå till [SETUP]-menyn väljer du [BACK] och trycker på ENTER-knappen. Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister 12 SE

Delarnas namn A REC/aktivitetslampa B REC-knapp (film/foto) ENTER-knapp (utför menyval) C b REC HOLD-brytare* 1 D (N-märke)* 2 E Skärm F Högtalare G PREV-knapp H NEXT-knapp I Mikrofoner J Objektiv K GPS-sensor (endast HDR-AS30V) L Kontaktskydd M m-uttag (mikrofon)* 3 N Utökad anslutning* 4 O CHG-lampa (uppladdning) P HDMI OUT-uttag Q Multi/mikro-USB-terminal* 5 R Batteri-/minneskortslock S Plats för minneskort T Batteriutmatningsspak U Batterifack Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister * 1 Används för att förhindra oavsiktlig användning. Skjut i riktning mot b för att låsa REC-knappen. Skjut i motsatt riktning för att låsa upp. * 2 Peka på märket när du ansluter kameran till en smartphone utrustad med NFC-funktionen. NFC (Near Field Communication) är en internationell standard för trådlös kommunikationsteknik på kortdistans. * 3 När du ansluter en extern mikrofon (säljs separat) kan inte ljud spelas in via den inbyggda mikrofonen. * 4 Används för anslutning av tillbehör. * 5 Stöder Mikro-USB-kompatibla enheter. 13 SE