Views
4 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Suédois

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Suédois

Kontrollera

Kontrollera trianguleringsstatus Indikatorns utseende ändras efter GPS-signalmottagningens styrka när GPS är aktiverad. GPSindikatorer Ingen indikator Trianguleringsstatus OFF Söker/svårt Triangulerar zOm GPS-assistansdata GPS-mottagningsstatus GPS-loggen är inställd på [OFF] eller ett fel inträffade. Söker efter GPS-satelliter. Det kan ta flera minuter innan triangulering inleds. Kameran tar emot en GPS-signal och kan hämta platsinformationen. Tiden det tar för att GPS ska bestämma platsinformation kan förkortas genom att hämta in GPS-assistansdata. Vid anslutning till Internet med hjälp av programmet ”PlayMemories Home” går det att uppdatera GPS-assistansdata automatiskt. • Om inställning av datum och tid inte är gjord eller om inställd tid har ändrats mycket, går det inte att förkorta tiden det tar för GPS att bestämma platsinformation. • Om giltighetstiden för GPS-assistansdata har gått ut kan inte tiden fram till att du kan registrera platsinformation förkortas. Använda GPS-stödverktyget Du kan även uppdatera GPS-assistansdata genom att sätta in ett minneskort i datorn. Visa huvudskärmen i ”PlayMemories Home” och välj namnet på den anslutna modellen t [GPS-supportverktyg] t den minneskortsenhet där du vill installera data från datorn, och uppdatera sedan GPS-assistansdata. Om du sätter i detta minneskort visas den nya GPSassistansdatainformationen på kameran. Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister 26 SE

Flygplansläge Du kan ställa in att kameran ska avaktivera alla funktioner som gäller trådlösa program t.ex. Wi-Fi när du befinner dig i ett flygplan eller på annan plats där begränsningar finns. Om du ställer in flygplansläget på [ON] visas en flygplansmarkering på skärmen. 1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen. 2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [PLANE] (flygplansläge), tryck därefter på ENTER-knappen. 3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inställningen och tryck därefter på ENTER-knappen. Välj detta när du befinner dig på ett flygplan. Välj detta vid normal användning. Återgår till [PLANE]-menyn. Inställningsskärm t Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister 27 SE