Views
6 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Suédois

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Suédois

Automatisk avstängning

Automatisk avstängning Du kan ändra inställning för den automatiska avstängningsfunktionen. Välj först [SETUP] för att göra inställningen. 1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen. 2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [A.OFF] (automatisk avstängning), tryck sedan på ENTER-knappen. 3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inställningen och tryck därefter på ENTER-knappen. Strömmen stängs av efter cirka 10 sekunder. Strömmen stängs av efter cirka 60 sekunder. Stängs inte av automatiskt. Återgår till [A.OFF]-menyn. Inställningsskärm t Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister Obs! • Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall. – Vid inspelning av data till media – Vid filminspelning eller intervallinspelning av foton – Vid filmuppspelning eller visning av bildspel – När Wi-Fi-anslutning är upprättad, smart-fjärrkontroll är ansluten eller när en bild laddas upp till en smartphone – När HDMI-anslutning upprättas – När strömförsörjning sker från en ansluten USB-enhet – När en masslagringsenhet ansluts • I följande fall utökas den tid som går innan strömmen stängs av, även om du valt [10sec] eller [60sec] för den automatiska avstängningsfunktionen. – När [SETUP]-inställningar justeras –När foton visas – När [Wi-Fi] är inställd på [ON] och ikonen Wi-Fi visas. 28 SE

Ljudsignal Du kan ställa in hörbara funktionsljud till ON/OFF. Välj först [SETUP] för att göra inställningen. 1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen. 2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [BEEP] (ljudsignal), tryck därefter på ENTER-knappen. 3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inställningen och tryck därefter på ENTER-knappen. Alla funktionsljud aktiveras. Funktionsljud hörs endast när följande funktioner utförs. • Strömmen slås på • Inspelningen startar • Inspelningen stoppas • Avtryckaren trycks in • En avaktiverad funktion valdes eller ett fel uppstod Alla funktionsljud avaktiveras. Återgår till [BEEP]-menyn. Inställningsskärm t Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister 29 SE