Views
8 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Suédois

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Suédois

Inställning av datum

Inställning av datum och tid Du kan ange år/månad/dag och region. Välj först [SETUP] för att göra inställningen. 1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen. 2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [DATE] (datum/tid) och tryck sedan på ENTER-knappen. 3 Tryck på NEXT-knappen för att välja den/det datum, tid och region som önskas och tryck därefter på ENTER-knappen för att bekräfta. Välj 00:00 för midnatt, 12:00 för middagstid. Skärmvisning Standardinställning 2013 Anger år. 01 Anger månad. 01 Anger dag. Inställningsskärm t Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister 00 Anger timmar. 00 Anger minuter. GMT+0 Anger i vilken region du använder kameran. (Regionerna definieras med tidsskillnaden från Greenwich Mean Time (GMT)). Obs! • När du ställer in GPS-loggen på [ON], justerar kameran datum, tid och region automatiskt i tagningsläget (endast HDR-AS30V). Fortsättning r 30 SE

zStälla in region Du kan ställa in den lokala tiden i ett land du besöker genom att välja regionen. Regionerna definieras med tidsskillnaden från Greenwich Mean Time (GMT). Se också ”Tidzoner” (sidan 67). Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister 31 SE