Views
8 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Tchèque

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Tchèque

Nastavení

Nastavení vyhledávání zOvládání přehrávaného obsahu • Zobrazení předchozího/dalšího snímku: Stiskněte tlačítko PREV (Předchozí)/NEXT (Další). • Rychlé přehrávání dozadu/dopředu (pouze video): Stiskněte a podržte tlačítko PREV (Předchozí)/NEXT (Další). • Pauza (pouze video): Stiskněte současně tlačítka PREV (Předchozí) a NEXT (Další). Tlačítko PREV (Předchozí) Pokud během pauzy stisknete a podržíte tlačítko PREV (Předchozí) nebo NEXT (Další), aktivuje se pomalé Tlačítko NEXT (Další) přehrávání dozadu nebo dopředu. • Nastavení hlasitosti (pouze video): Stiskněte a podržte současně tlačítka PREV (Předchozí) a NEXT (Další). • Spuštění slideshow (pouze fotografie): Stiskněte současně tlačítka PREV (Předchozí) a NEXT (Další). • Ukončení přehrávání: Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Obsah Vyhledávání operace Rejstřík 44 CZ

Příprava na nastavení Wi-Fi Instalace softwaru „PlayMemories Mobile“ do vašeho smartphonu Nainstalujte software „PlayMemories Mobile“ do vašeho smartphonu. Pokud již máte aplikaci „PlayMemories Mobile“ nainstalovanou ve vašem smartphonu, aktualizujte ji na nejnovější verzi. Podrobné informace najdete na následující webové stránce. http://www.sony.net/pmm/ Android 2.3 nebo novější (Android 4.0 nebo novější je vyžadován pro používání funkcí jedním dotykem (NFC)) Vyhledejte aplikaci „PlayMemories Mobile“ v obchodě Google Play a pak ji nainstalujte. Obsah Vyhledávání operace Nastavení vyhledávání iOS 4.3 3 nebo novější (funkce jedním dotykem (NFC) nejsou k dispozici) Vyhledejte aplikaci „PlayMemories Mobile“ v obchodě App Store a pak ji nainstalujte. Rejstřík Poznámky • Pro používání funkcí jedním dotykem (NFC) je vyžadován smartphone nebo tablet s podporou NFC. Příprava ID/hesla • Připravte si nálepku připevněnou k Návodu k obsluze, na které je vytištěno ID/heslo. • Toto není nutné v případě připojení smartphonu jedním dotykem. zPokud heslo ztratíte 1 Připojte kameru k počítači pomocí mikro USB kabelu (dodávané příslušenství). 2 Zapněte napájení. 3 Zobrazte na vašem počítači [Computer] (Počítač) t [PMHOME] t [INFO] (Informace) t [WIFI_INF.TXT] a pak zkontrolujte ID a heslo uživatele. 45 CZ