Views
7 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Tchèque

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Tchèque

Nastavení Wi-Fi Android

Nastavení Wi-Fi Android podporující NFC Nastavení displeje Obsah 1 Zapněte napájení kamery a pak stiskněte tlačítko NEXT (Další) a vyberte režim snímání. MOVIE (Video): Režim video PHOTO (Fotografie): Režim fotografie INTVL (Interval): Režim intervalového záznamu fotografií 2 Vyberte na smartphonu [Settings] (Nastavení) a pak vyberte [More...] (Více...) a zkontrolujte, zda je povoleno [NFC] (pouze poprvé). 3 Dotkněte se smartphonem kamery. • Předem zrušte režim spánku a zámek obrazovky smartphonu. • Udržujte dotyk bez pohybu, dokud se nespustí aplikace „PlayMemories Mobile“ (1-2 sekundy). • Dotkněte se značkou (značka N) na smartphonu značky (značka N) na kameře. Pokud není na smartphonu žádná (značka N), vyhledejte dotykovou oblast v návodu k obsluze smartphonu. • Pokud nelze kameru se smartphonem spojit prostřednictvím NFC, přečtěte si část „Android/iPhone nepodporující NFC“ a spojte tato zařízení. Vyhledávání operace Nastavení vyhledávání Rejstřík Poznámky • Pokud je režim v letadle nastaven na [ON] (Zapnuto), není funkce Wi-Fi k dispozici. zInformace o NFC NFC je technologie bezdrátové komunikace krátkého dosahu mezi různými zařízeními, jako například mobilním telefonem a IC štítkem (IC tag) apod. Datová komunikace se navazuje jednoduše vzájemným dotykem zařízení v určitém místě. NFC (Near Field Communication) je mezinárodní norma pro technologii bezdrátové komunikace krátkého dosahu. Pokračování r 46 CZ

Android/iPhone nepodporující NFC Zapněte napájení kamery a pak stiskněte tlačítko NEXT (Další) a vyberte režim snímání. MOVIE (Video): Režim video PHOTO (Fotografie): Režim fotografie INTVL (Interval): Režim intervalového záznamu fotografií Android 1 Spusťte aplikaci „PlayMemories Mobile“. Obsah Vyhledávání operace 2 Vyberte SSID, které je vytištěno na nálepce připevněné k Návodu k obsluze. Nastavení vyhledávání Rejstřík 3 Zadejte heslo, které je vytištěno na nálepce připevněné k Návodu k obsluze (pouze poprvé). Pokračování r 47 CZ