Views
9 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Tchèque

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Tchèque

iPhone 1 Vyberte ve

iPhone 1 Vyberte ve smartphonu [Settings] (Nastavení) a pak vyberte [Wi-Fi] a SSID kamery. Obsah 2 Zadejte heslo, které je vytištěno na nálepce připevněné k Návodu k obsluze (pouze poprvé). Vyhledávání operace 3 Potvrďte připojení k SSID, které je vytištěno na nálepce připevněné k Návodu k obsluze. Nastavení vyhledávání 4 Vraťte se na domovskou obrazovku a spusťte aplikaci „PlayMemories Mobile“. Rejstřík 48 CZ

Chytré dálkové ovládání Nastavení displeje t Obsah Po spojení kamery se smartphonem prostřednictvím Wi-Fi můžete smartphonem kameru ovládat. Pro nastavení nejprve vyberte [SETUP] (Nastavení). 1 Stisknutím tlačítka NEXT (Další) zobrazte [SETUP] (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 2 Stisknutím tlačítka NEXT (Další) zobrazte [Wi-Fi] (Wi-Fi) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 3 Stisknutím tlačítka NEXT (Další) vyberte nastavení a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Ovládání smartphonem. Bez ovládání smartphonem. Vyhledávání operace Nastavení vyhledávání Návrat do nabídky [Wi-Fi]. 4 Vyberte [MOVIE] (Video), [PHOTO] (Fotografie) nebo [INTVL] (Interval). 5 Aktivujte ve smartphonu vhodnou aplikaci a připojte jej ke kameře prostřednictvím Wi-Fi. Podrobné informace o nastavení smartphonu najdete v části „Nastavení Wi-Fi“ (Nastavení Wi-Fi) na straně strana 46. 6 Ovládejte kameru smartphonem. Rejstřík Ukázkové obrazovky smartphonu Vlastnosti funkce chytrého dálkového ovládání • Pro kontrolu zorného pole před a během záznamu • Pro monitorování snímků během záznamu Různá nastavení • [VIDEO] (Video) • [STEDY] (Stabilizace) • [ANGLE] (Úhel) • [SHARE] (Sdílení) Spuštění/zastavení záznamu Nastavení režimu snímání • [MOVIE] (Video) • [PHOTO] (Fotografie)/[INTVL] (Interval) Pokračování r 49 CZ