Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Néerlandais

Uw VAIO-computer

Uw VAIO-computer uitbreiden > Geheugen toevoegen en verwijderen n 84 N 8 Schuif de geheugenmodule in de geheugenmodulesleuf en druk deze naar binnen totdat deze vastklikt. ! Raak geen andere onderdelen van het moederbord aan dan de geheugenmodule. Zorg dat u de connectorkant van de geheugenmodule in de sleuf steekt met de inkeping in de module op één lijn met het kleine uitstekende deel in de geopende sleuf. Plaats de geheugenmodule nooit met veel kracht op een verkeerde manier in de sleuf, dit kan zowel de sleuf als de module beschadigen. 9 Plaats het kapje van het geheugenmodulecompartiment weer terug. 10 Draai de schroeven aan de onderkant van de computer voorzichtig vast. 11 Plaats de batterij weer terug en schakel de computer in.

Uw VAIO-computer uitbreiden > Geheugen toevoegen en verwijderen n 85 N De geheugencapaciteit controleren De geheugencapaciteit controleren 1 Zet de computer aan. 2 Klik op Start, ga naar Alle programma's en klik vervolgens op VAIO Control Center. 3 Klik op Systeeminformatie (System Information) en Systeeminformatie (System Information). U kunt de geheugencapaciteit van het systeem bekijken in het rechterdeelvenster. Als het nieuw geïnstalleerde geheugen niet wordt weergegeven, herhaalt u de installatieprocedure en start u de computer opnieuw op.