Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > n100 N ❑

Fejlfinding > n100 N ❑ Pegefelt (side 131) ❑ Tastatur (side 132) ❑ Disketter (side 133) ❑ Lyd/video (side 134) ❑ "Memory Stick" (side 136) ❑ Eksterne enheder (side 137)

Fejlfinding > Betjening af computeren n101 N Betjening af computeren Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke starter? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sørg for at din computer er forsvarligt tilsluttet en strømkilde og tændt og at strømindikatorlampen lyser. Kontrollér, at batteriet er installeret korrekt og opladet. Afbryd alle tilsluttede USB-enheder (hvis der er nogen), og genstart derefter computeren. Fjern eventuelle ekstra hukommelsesmoduler, som du har installeret, efter du købte computeren. Hvis computeren er tilsluttet en stikdåse med overspændingsbeskyttelse eller en UPS-enhed, skal du kontrollere, at stikdåsen eller UPS-enheden er sluttet til strømforsyningen og tændt. Hvis du bruger en ekstern skærm, skal du kontrollere, at den er sluttet til strømforsyningen og tændt. Kontrollér, at de knapper, der styrer lydstyrken og kontrasten, er indstillet korrekt. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med softwaren. Træk strømledningen ud af vekselstrømsadapteren, og fjern batteriet. Vent tre-fire minutter. Installer batteriet igen, tilslut vekselstrømsadapteren igen, og tryk på tænd/sluk-tasten for at tænde computeren. Kondensdannelse kan medføre funktionsfejl i computeren. Hvis det sker, skal du undlade at bruge computeren i mindst én time. Kontrollér, at du bruger den medfølgende vekselstrømsadapter fra Sony. Af sikkerhedsmæssige årsager bør du kun bruge det originale genopladelige Sony-batteri og den vekselstrømsadapter, der leveres af Sony til VAIO-computeren.