Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Betjening

Fejlfinding > Betjening af computeren n104 N Hvorfor skifter computeren ikke til slumre- eller dvaletilstand? Din computer kan blive ustabil, hvis driftstilstanden ændres, inden computeren helt har skiftet til slumre- eller dvaletilstand. Sådan genopretter du computerens normale tilstand 1 Luk alle åbne programmer. 2 Klik på Start, pilen ud for knappen Luk computeren og Genstart. 3 Hvis computeren ikke genstartes, skal du trykke samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete og klikke på pilen ud for knappen Luk computeren. Klik derefter på Genstart. Hvis vinduet Windows Sikkerhed vises, skal du klikke på Genstart. 4 Hvis denne fremgangsmåde ikke løser problemet, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede, indtil computeren slukkes. ! Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete eller tænd/sluk-tasten, kan du miste data, der ikke er gemt. Hvad skal jeg gøre, hvis opladningsindikatoren blinker hurtigt, og computeren ikke starter? ❑ ❑ Dette problem kan skyldes, at batteriet ikke er installeret korrekt. For at løse problemet skal du først slukke computeren og fjerne batteriet. Installer derefter batteriet i computeren igen. Yderligere oplysninger finder du i Installation/Fjernelse af batteriet (side 16). Hvis problemet fortsætter er batteriet ikke kompatibelt. Fjern batteriet og kontakt et autoriseret Sony service-/ supportcenter. Du kan finde nærmeste center eller forhandler i Flere oplysninger om din VAIO-computeren (side 5).

Fejlfinding > Betjening af computeren n105 N Hvorfor vises der en lavere CPU-hastighed end den maksimale i vinduet Egenskaber for system? Dette er normalt. Din computer benytter en strømbesparende teknologi, der kontrollerer CPU-hastigheden, og det er muligvis den aktuelle CPU-hastighed, der vises under systemegenskaber, i stedet for den maksimale. Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke vil godtage min adgangskode og jeg får meddelelsen, Enter Onetime Password? Hvis du angiver en forkert startadgangskode tre gange efter hinanden, vises meddelelsen Enter Onetime Password, og Windows kan ikke starte. Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede i mere end fire sekunder for at kontrollere, at strømindikatorens lampe slukkes. Vent i 10–15 sekunder. Genstart derefter computeren, og skriv den korrekte adgangskode. Adgangskoden skelner mellem store og små bogstaver, sørg for at kontrollere om der skrives små eller store bogstaver inden adgangskoden indtastes. Hvad skal jeg gøre, hvis mit spilprogram ikke fungerer eller hele tiden går ned? ❑ ❑ ❑ Undersøg, om du kan hente opdateringer eller programrettelser til softwaren på spillets websted. Kontrollér, om du har installeret den seneste skærmdriver. På nogle VAIO-modeller deles grafikhukommelsen med systemet. I så fald kan systemets afvikling af grafik blive forringet. Hvorfor slukkes skærmen ikke, når det tidspunkt, der er valgt til automatisk slukning, er overskredet? Nogle programmer eller pauseskærme er designet til midlertidligt at deaktivere den funktion i operativsystemet, der slukker computerskærmen eller bringer computeren i slumretilstand efter en hvis periode uden aktivitet. For at løse problemet skal du afslutte det program eller de programmer, der kører eller skifte pauseskærm.