Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Batteri

Fejlfinding > Batteri n112 N Kan computeren skifte til dvaletilstand, mens den kører på batteristrøm? Computeren kan godt skifte til dvaletilstand, når den kører på batteristrøm, men nogle programmer og eksterne enheder blokerer for, at systemet kan skifte til dvaletilstand. Hvis du bruger et program, der ikke tillader, at systemet skifter til dvaletilstand, skal du gemme dine data ofte, så du ikke risikerer at miste dem. Se Brug af dvaletilstand (side 25) for oplysninger om, hvordan du kan aktiverer dvaletilstand manuelt. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får en meddelelse om, at batteriet ikke er kompatibelt eller ikke er installeret korrekt, og computeren skifter til dvaletilstand? ❑ ❑ Dette problem kan skyldes, at batteriet ikke er installeret korrekt. For at løse problemet skal du først slukke computeren og fjerne batteriet. Installer derefter batteriet i computeren igen. Yderligere oplysninger finder du i Installation/Fjernelse af batteriet (side 16). Hvis problemet fortsætter er batteriet ikke kompatibelt. Fjern batteriet og kontakt et autoriseret Sony service-/ supportcenter. Du kan finde nærmeste center eller forhandler i Flere oplysninger om din VAIO-computeren (side 5).

Fejlfinding > Indbygget kamera n113 N Indbygget kamera Hvorfor vises der ingen billeder eller billeder i dårlig kvalitet i søgervinduet? ❑ ❑ ❑ Det indbyggede kamera kan kun bruges i ét program ad gangen. Luk det aktuelle program, før der åbnes et andet. På modeller med Media Gallery, kan du ikke anvende et andet kameraprogram, der anvender det indbyggede kamara, mens håndbevægelsesfunktionen i Media Gallery er i brug. Der kan være lidt billedstøj, f.eks. vandrette striber, i motivsøgeren, når du betragter et objekt i hurtig bevægelse. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte computeren. Hvorfor afbrydes videosignalet fra det indbyggede kamera i nogle få sekunder? Videosignalet kan blive afbrudt i nogle få sekunder, hvis: ❑ der anvendes en genvejstastkombination med Fn-tasten. ❑ belastningen af CPU'en øges. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. Hvorfor er de optagede billeder af dårlig kvalitet? ❑ ❑ ❑ Billeder, der er optaget i lys fra lysstofrør, kan indeholde refleksioner fra lyset. En mørk del af det optagede billede kan vises som billedstøj. Området på og omkring det indbyggede kamera er beskidt. Rengør området. Se Oplysninger om behandling og vedligeholdelse (side 89).