Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Optiske

Fejlfinding > Optiske diske n122 N Optiske diske Hvad skal jeg gøre, hvis det eksterne optiske diskdrev ikke fungerer korrekt? Sørg for at det ekterne optiske diskdrev er tilsluttet til en vekselstrømskilde og til computerens USB-port. Det eksterne optiske diskdrev fungerer ikke korrekt, hvis det ikke er tilsluttet.

Fejlfinding > Skærm n123 N Skærm Hvorfor gik min skærm i sort? ❑ ❑ ❑ ❑ Computerens skærm kan gå i sort, hvis strømforsyningen til computeren afbrydes, eller hvis computeren skifter til strømsparetilstand (slumre eller dvale). Hvis computeren er i LCD (video)-slumretilstand, skal du trykke på en tast for at skifte til normal tilstand. Se Brug af Strømbesparelsestilstand (side 23) for flere oplysninger. Sørg for at din computer er forsvarligt tilsluttet en strømkilde og tændt og at strømindikatorlampen lyser. Hvis computeren kører på batteristrøm, skal du kontrollere, at batteriet er korrekt installeret og er opladet. Se Brug af batteriet (side 16) for flere oplysninger. Hvis skærmoutput ledes til den eksterne skærm, skal du trykke på tasterne Fn+F7. Se Kombinationer og funktioner med Fn-tasten (side 30) for flere oplysninger.