Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Mikrofon

Fejlfinding > Mikrofon n128 N Mikrofon Hvad skal jeg gøre, hvis min mikrofon ikke fungerer? ❑ ❑ Hvis du bruger en ekstern mikrofon, skal du sikre dig, at mikrofonen er tændt, og at den er sluttet korrekt til mikrofonstikket på computeren. Din anden input-enhed kan være forkert konfigureret. For at konfigurere lyd-input-enheden, skal du gøre følgende: 1 Luk alle åbne programmer. 2 Klik på Start og Kontrolpanel. 3 Klik på Hardware og lyd. 4 Klik på Administrer lydenheder under Lyd. 5 Vælg den ønskede enhed til lydoutput under fanen Optagelse, og klik på Angiv standard. Hvordan undgår jeg mikrofonfeedback? Mikrofonfeedback opstår, når mikrofonen modtager lyden fra en lydoutputenhed, f.eks. en højttaler. Sådan undgår du dette problem: ❑ Placer mikrofonen på afstand af lydoutputenheder. ❑ Skru ned for højttalernes og mikrofonens lydstyrke.

Fejlfinding > Højttalere n129 N Højttalere Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra de indbyggede højttalere? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Hvis du bruger et program, hvorfra du kan regulere lydstyrken, skal du sikre dig, at lydstyrken er indstillet korrekt i dette program. Yderligere oplysninger findes i Hjælp-filen til programmet. Lyden er muligvis slået fra ved hjælp af tasterne Fn+F2. Tryk på dem en gang til. Lydstyrken er muligvis sat til laveste niveau ved hjælp af tasterne Fn+F3. Bliv ved med at trykke på Fn+F4 for at øge lydstyrken til et niveau, hvor lyden kan høres. Kontrollér lydstyrkeindstillingerne i Windows ved at klikke på lydstyrkeikonet på proceslinjen. Din anden output-enhed kan være forkert konfigureret. Sådan skifter du lydenhed, se Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 134).