Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Kom godt i gang > Brug

Kom godt i gang > Brug af batteriet n 18 N Sådan fjerner du batteriet ! Du vil miste alle data, der ikke er gemt, hvis du fjerner batteriet mens computeren er tændt og ikke tilsluttet vekselstrømsadapteren. 1 Sluk computeren, og slå LCD-skærmen ned. 2 Skub knappen LOCK til batterilåsen låses op. 3 Skub batterilåsen RELEASE og hold den i denne position, mens du sætter fingerspidsen ind under tappen på batteriet og løft batteriet i pilens retning. Skub derefter batteriet væk fra computeren. ! Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det kraftigt at du kun bruger originale genopladelige Sony-batterier og vekselstrømsadaptere, der opfylder den standard for kvalitetssikring, der leveres af Sony til VAIO-computeren. Nogle VAIO-computere fungerer muligvis kun med et originalt Sony-batteri.

Kom godt i gang > Brug af batteriet n 19 N Opladning af batteriet Det batteri, der følger med til computeren, er ikke fuldt opladet på leveringstidspunktet. Sådan oplader du batteriet 1 Installer batteriet. 2 Slut computeren til en strømkilde ved hjælp af vekselstrømsadapteren. Opladningsindikatoren er tændt, mens batteriet oplades. Når batteriet næsten er opladet til det maksimalt valgte niveau, slukkes opladningsindikatoren. Opladerlampens status Lyser orange Blinker sammen med den grønne strømindikator Blinker sammen med den orange strømindikator Blinker hurtigt med orange lys Betydning Batteriet oplades. Batteriet er ved at løbe tør for strøm. (normal tilstand) Batteriet er ved at løbe tør for strøm. (slumretilstand) Der er opstået en batterifejl, fordi batteriet er defekt eller ikke sidder ordentligt fast. ! Oplad batteriet som beskrevet i denne vejleding under første opladning.