Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Brug af VAIO-computeren

Brug af VAIO-computeren > Brug af tastaturet n 30 N Brug af tastaturet Dit tastatur har nogle ekstra taster, der anvendes til at udføre modelspecifikke opgaver. Kombinationer og funktioner med Fn-tasten ✍ Nogle tastaturfunktioner kan først bruges, når operativsystemet er indlæst. Kombination/funktion Fn + % (F2): Slå lyden fra Fn + 2 (F3/F4): Lydstyrkeregulering Fn + 8 (F5/F6): Lysstyrkeregulering Funktion Slår de indbyggede højttalere og hovedtelefoner til eller fra. Ændrer lydstyrken. Hvis du vil øge lydstyrken, skal du trykke på tasterne Fn+F4 eller tryk på tasterne Fn+F4 og derefter på tasten M eller ,. Hvis du vil reducere lydstyrken, skal du trykke på tasterne Fn+F3 eller tryk på tasterne Fn+F3 og derefter på tasten m eller

Brug af VAIO-computeren > Brug af tastaturet n 31 N Kombination/funktion Funktion Fn + (F12): Dvale I dvaletilstand har computeren det laveste strømforbrug. Når du udfører denne kommando, bliver systemets tilstand og de tilsluttede eksterne enheders tilstand gemt på den indbyggede lagringsenhed og systemet slukkes. Hvis du vil vende tilbage til den tidligere systemtilstand, skal du trykke på tænd/sluk-knappen. Yderligere oplysninger om strømstyring finder du i Brug af Strømbesparelsestilstand (side 23).