Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Brug af VAIO-computeren

Brug af VAIO-computeren > Brug af pegefeltet n 32 N Brug af pegefeltet Du kan pege på, markere, trække og rulle elementer på skærmbilledet ved hjælp af pegefeltet. Handling Pege Beskrivelse Flyt fingeren henover pegefeltet (1) for at placere markøren (2) på et element eller objekt. Klikke Tryk én gang på venstre tast (3). Dobbeltklikke Højreklikke Trække Rulle Tryk på venstre tast to gange i træk. Tryk én gang på højre tast (4). Med mange programmer åbner denne handling en kontekstsensitiv genvejsmenu (hvis der er nogen). Bevæg fingeren henover pegefeltet, mens du trykker på venstre tast. Træk fingeren langs pegefeltets højre kant for at rulle i lodret retning. Træk fingeren langs pegefeltets nederste kant for at rulle i vandret retning (rullefunktionen er kun tilgængelig i programmer, der understøtter rulning via pegefeltet). ✍ Du kan aktivere/deaktivere pegefeltet, når der er sluttet en mus til computeren. Du kan ændre indstillinger for pegefeltet vha. VAIO Control Center. ! Sørg for at tilslutte en mus, inden pegefeltet deaktiveres. Hvis du deaktiverer pegefeltet før du tilslutter en mus, vil du kunne udføre markørhandlinger via tastaturet.

Brug af VAIO-computeren > Brug af specialtasten n 33 N Brug af specialtasten Computeren er udstyret med specialtasten, der kan bruges til at aktivere bestemte funktioner på computeren. Specialtast ASSIST-knap Funktioner Starter VAIO Care mens computeren er tændt. Når computeren er slukket, starter ASSIST-knappen VAIO Care Rescue. VAIO Care Rescue kan bruges til at gendanne computeren i en nødsituation f.eks. Windows ikke vil starte. Se Brug af VAIO Care (side 28) for flere oplysninger. ! Tryk ikke på ASSIST-knappen mens computeren er i dvaletilstand.