Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Sikkerhedsforanstaltninger > n 86 N Sikkerhedsforanstaltninger I dette afsnit beskrives de sikkerhedsmæssige retningslinjer og foranstaltninger, som du bør følge for at beskytte din VAIO-computer mod skader. Nogle funktioner og indstillinger i dette afsnit er muligvis ikke tilgængelige på computeren. ❑ Sikkerhedsoplysninger (side 87) ❑ Oplysninger om behandling og vedligeholdelse (side 89) ❑ Håndtering af computeren (side 90) ❑ Håndtering af LCD-skærmen (side 92) ❑ Brug af strømkilden (side 93) ❑ Håndtering af indbygget kamera (side 94) ❑ Håndtering af diske (side 95) ❑ Brug af batteriet (side 96) ❑ Håndtering af "Memory Stick" (side 97) ❑ Håndtering af indbygget lagringsenhed (side 98)

Sikkerhedsforanstaltninger > Sikkerhedsoplysninger n 87 N Sikkerhedsoplysninger Computer ❑ ❑ ❑ ❑ Brug computeren på en fast og stabil overflade. Det anbefales at du ikke benytter computeren imens du har den på skødet. Temperaturen på enhedens bund kan stige under normal betjening og efter en tid kan det medføre ubehag eller forbrændinger. Anvend altid kun specificeret ekstraudstyr og kabler. Små dele som "Memory Stick" og "Memory Stick"-adaptere skal holdes uden for børns rækkevidde. Børn kan komme til at sluge disse genstande. Strømkilde ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Lad ikke vekselstrømsadapteren få kontakt med huden. Hold vekselstrømsadapteren borte fra kroppen når den bliver varm og giver anledning til ubehag. Placer ikke tunge genstande på strømledningen eller det kan føre til brand. Hvis du vil fjerne strømledningen, skal du holde på stikproppen og trække den ud af stikkontakten. Træk aldrig i selve ledningen. Hvis du ikke skal bruge computeren i en længere periode, skal du trække strømledningen ud af stikkontakten. Fjern vekselstrømsadapteren fra stikkontakten, når adapteren ikke bruges. Sørg for, at der er nem adgang til en stikkontakt.