Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Działanie komputera n106 N Jak zmienić kolejność urządzeń rozruchowych? Do zmiany kolejności urządzeń rozruchowych możesz wykorzystać jedną z funkcji systemu BIOS. Wykonaj następujące czynności: 1 Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. 2 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Boot. 3 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać napęd, którego kolejność rozruchową chcesz zmienić. 4 Naciśnij klawisz F5 lub F6, aby zmienić kolejność rozruchową urządzeń. 5 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, wybierz opcję Exit Setup, a następnie naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter. Co zrobić, jeśli nie można uruchomić komputera z zewnętrznego urządzenia podłączonego do komputera? Aby uruchomić komputer z urządzenia zewnętrznego, na przykład ze stacji dyskietek USB albo napędu dysków optycznych USB, należy zmienić urządzenie rozruchowe. Aby zmienić urządzenie rozruchowe, włącz komputer i kilkakrotnie naciśnij przycisk F11, aż logo VAIO zniknie. ! Jeśli używasz urządzenia zewnętrznego, pamiętaj o podłączeniu go do źródła zasilania.

Rozwiązywanie problemów > Aktualizacja i zabezpieczenia systemu n107 N Aktualizacja i zabezpieczenia systemu Jak znaleźć ważne aktualizacje dla komputera? Najnowsze aktualizacje dla komputera można znaleźć przy użyciu dwóch aplikacji: Windows Update i VAIO Update. Więcej informacji zawiera temat Aktualizowanie komputera (strona 26). Jak zaplanować instalowanie aktualizacji systemu Windows na komputerze? W komputerze został fabrycznie zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows. Najlepszym sposobem zabezpieczenia komputera przed takimi zagrożeniami jak wirusy, jest regularne pobieranie i instalowanie najnowszych aktualizacji systemu Windows. Aby pobrać aktualizacje systemu Windows należy wykonać następujące czynności: ! Przed pobraniem aktualizacji komputer musi być połączony z Internetem. 1 Kliknij opcję Start i Panel sterowania. 2 Kliknij opcję System i zabezpieczenia. 3 Kliknij opcję Centrum akcji. 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować automatyczną aktualizację systemu lub aktualizację w oparciu o harmonogram.