Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi > n 10

Podstawy obsługi > n 10 N Podstawy obsługi W niniejszej sekcji opisano, jak rozpocząć korzystanie z komputera VAIO. ! Przed pierwszym uruchomieniem komputera nie należy podłączać żadnych urządzeń peryferyjnych, które nie zostały dostarczone z komputerem. Gdy komputer zostanie uruchomiony po raz pierwszy, należy podłączyć urządzenia (na przykład drukarkę, zewnętrzny dysk twardy, skaner itd.) pojedynczo i postępować zgodnie z instrukcjami producenta każdego z urządzeń. ❑ Umiejscowienie elementów sterujących i złączy (strona 11) ❑ Wskaźniki świetlne (strona 13) ❑ Podłączanie do źródła zasilania (strona 14) ❑ Używanie akumulatora (strona 16) ❑ Bezpieczne wyłączanie komputera (strona 22) ❑ Używanie trybów oszczędzania energii (strona 23) ❑ Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności (strona 26)

Podstawy obsługi > Umiejscowienie elementów sterujących i złączy n 11 N Umiejscowienie elementów sterujących i złączy Poświęć chwilę na zapoznanie się z następującymi listami elementów sterujących i złączy w komputerze. ! Ze względu na różnice w specyfikacji wygląd zakupionego komputera może być inny niż komputera przedstawionego w tym podręczniku. Oznaczenia elementów sterujących i złączy Oznaczenie elementu sterującego/złącza Nazwa elementu sterującego/złącza MOTION EYE Wbudowana kamera (strona 34) WIRELESS Przełącznik WIRELESS (strona 48), (strona 53) Gniazdo karty „Memory Stick Duo” (strona 35) Komputer obsługuje tylko karty „Memory Stick” o rozmiarze Duo. SD Gniazdo kart pamięci SD (strona 41) 1 Przycisk zasilania Sposób świecenia przycisku wskazuje bieżący tryb pracy komputera (strona 23). ASSIST Przycisk ASSIST (strona 33) Port USB (strona 69) Zgodny ze standardem USB 2.0. Port LAN (strona 47) a Złącze monitora (strona 63) HDMI Złącze wyjściowe HDMI (strona 65) m Gniazdo mikrofonu (strona 68) i Gniazdo słuchawek (strona 62)