Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN) n118 N Jak uniknąć przerw w przesyłaniu danych? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kiedy komputer jest połączony z punktem dostępowym, mogą wystąpić przerwy w transmisji danych przy wysyłaniu dużych plików lub jeśli komputer znajduje się w pobliżu źródła mikrofal bądź telefonu bezprzewodowego. Przenieś komputer bliżej punktu dostępowego. Upewnij się, że połączenie z punktem dostępowym działa prawidłowo. Zmień kanał transmisji w punkcie dostępowym. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym. Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia. Aby zmienić ustawienia, należy wykonać czynności opisane w temacie Co zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN? (strona 116). Czym są kanały? ❑ ❑ Komunikacja w bezprzewodowej sieci LAN wykorzystuje podzielone pasma częstotliwości, zwane kanałami. W punktach dostępowych bezprzewodowej sieci LAN wyprodukowanych przez inne firmy niż Sony mogą być ustawione inne kanały, niż w przypadku urządzeń Sony. Jeśli korzystasz z punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN, poszukaj informacji na temat łączności zawartych w podręcznikach dostarczonych wraz z punktem dostępowym. Dlaczego połączenie sieciowe zostaje przerwane przy zmianie klucza szyfrowania? Dwa komputery wyposażone w funkcję bezprzewodowej sieci LAN mogą utracić połączenie równorzędne (peer-to-peer), jeśli zmieniony zostanie klucz szyfrowania. Można albo zmienić klucz szyfrowania na oryginalny, albo wpisać taki sam klucz na obu komputerach.

Rozwiązywanie problemów > Technologia BLUETOOTH n119 N Technologia BLUETOOTH Co zrobić, jeśli urządzenia BLUETOOTH nie wykrywają komputera? ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że w obu urządzeniach funkcja BLUETOOTH jest włączona. Upewnij się, że w komputerze włączony jest przełącznik WIRELESS i świeci wskaźnik WIRELESS. Jeśli komputer pracuje w trybie oszczędzania energii, nie można korzystać z funkcji BLUETOOTH. Należy najpierw przywrócić normalny tryb pracy komputera, a następnie włączyć przełącznik WIRELESS. Komputer i urządzenie mogą znajdować się zbyt daleko od siebie. Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH działa najlepiej, jeśli urządzenia są umieszczone nie dalej niż 10 metrów od siebie. Co zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia BLUETOOTH, z którym ma być nawiązana komunikacja? ❑ ❑ ❑ Sprawdź, czy funkcja BLUETOOTH jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć. Dodatkowe informacje można znaleźć w podręczniku dołączonym do danego urządzenia. Jeśli urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, jest już połączone z innym urządzeniem BLUETOOTH, jego wyszukanie lub połączenie z komputerem może być niemożliwe. Aby umożliwić komunikację innych urządzeń BLUETOOTH z komputerem, należy wykonać poniższe czynności: 1 Kliknij kolejno Start i Urządzenia i drukarki. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia BLUETOOTH i wybierz polecenie Ustawienia Bluetooth. 3 Kliknij kartę Opcje i zaznacz pole wyboru Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera.