Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Używanie akumulatora n 16 N Używanie akumulatora Akumulator dostarczony w zestawie z komputerem nie jest w pełni naładowany w chwili dostawy. Instalowanie i wyjmowanie akumulatora Jak zainstalować akumulator 1 Wyłącz komputer i zamknij pokrywę ekranu LCD. 2 Przesuń przełącznik blokady akumulatora LOCK do położenia otwartego. 3 Wsuń akumulator pod kątem do wnęki akumulatora, aż wypustki (1) po obu stronach wnęki akumulatora wejdą w szczeliny (2) po obu stronach akumulatora.

Podstawy obsługi > Używanie akumulatora n 17 N 4 Dociśnij akumulator we wnęce, aż usłyszysz kliknięcie. 5 Przesuń przełącznik blokady akumulatora LOCK do położenia LOCK, aby zabezpieczyć akumulator przed wysunięciem.