Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Używanie akumulatora n 18 N Jak wyjąć akumulator ! Wyjęcie akumulatora w chwili, gdy komputer jest włączony, ale nie podłączony do zasilacza sieciowego, spowoduje utratę wszystkich niezapisanych danych. 1 Wyłącz komputer i zamknij pokrywę ekranu LCD. 2 Przesuń przełącznik blokady akumulatora LOCK do położenia otwartego. 3 Przesuń i przytrzymaj zatrzask akumulatora RELEASE, wsuń palec pod wypustkę akumulatora, unieś akumulator w kierunku wskazanym strzałką i wyjmij go z komputera. ! Ze względów bezpieczeństwa należy używać tylko autentycznych akumulatorów i zasilaczy sieciowych firmy Sony, które zostały dostarczone przez firmę Sony dla danego modelu komputera VAIO i spełniają odpowiednie wymagania jakości. Niektóre komputery VAIO mogą działać tylko z autentycznymi akumulatorami firmy Sony.

Podstawy obsługi > Używanie akumulatora n 19 N Ładowanie akumulatora Akumulator dostarczony w zestawie z komputerem nie jest w pełni naładowany w chwili dostawy. Jak naładować akumulator 1 Zainstaluj akumulator. 2 Podłącz komputer do źródła zasilania za pośrednictwem zasilacza sieciowego. Wskaźnik ładowania świeci, gdy trwa ładowanie akumulatora. Wskaźnik ładowania zgaśnie, gdy poziom naładowania akumulatora zbliży się do wybranego maksymalnego poziomu. Stan wskaźnika ładowania Świeci kolorem pomarańczowym Miga razem z zielonym wskaźnikiem zasilania wskaźnik zasilania Miga razem z pomarańczowym wskaźnikiem zasilania wskaźnik zasilania Miga szybko kolorem pomarańczowym Znaczenie Trwa ładowanie akumulatora. Energia akumulatora jest na wyczerpaniu. (Tryb normalny) Energia akumulatora jest na wyczerpaniu. (Tryb wstrzymania) Wystąpił błąd akumulatora spowodowany awarią akumulatora lub odblokowanym akumulatorem. ! Od pierwszego ładowania akumulatora należy stosować procedurę ładowania opisaną w niniejszym podręczniku.