Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności n 26 N Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności Aktualizowanie komputera Aby zapewnić sprawne i bezpieczne działanie komputera VAIO, należy instalować najnowsze aktualizacje za pomocą opisanych niżej aplikacji. Program VAIO Update automatycznie powiadamia o dostępnych w Internecie nowych aktualizacjach, pobiera te aktualizacje i instaluje je. ❑ Windows Update Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i Windows Update, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ❑ VAIO Update 5 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Update, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ! Przed pobraniem aktualizacji komputer musi być połączony z Internetem.

Podstawy obsługi > Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności n 27 N Używanie oprogramowania antywirusowego na komputerze Oprogramowanie antywirusowe chroni komputer przed wirusami. Programy antywirusowe należy regularnie aktualizować, pobierając i instalując najnowsze aktualizacje z witryn internetowych ich producentów. W celu zaktualizowania programu antywirusowego należy odszukać zainstalowany program poniżej i wykonać odpowiednią procedurę. ❑ ❑ ❑ ! Przed pobraniem aktualizacji komputer musi być połączony z Internetem. Trend Micro: 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, Trend Micro Titanium Maximum Security i Trend Micro Titanium Maximum Security. 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. McAfee: 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, McAfee i McAfee Internet Security lub McAfee Total Protection. 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Norton Internet Security: 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, Norton Internet Security i LiveUpdate lub Norton Internet Security. 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ✍ Więcej informacji zawiera plik pomocy dołączony do oprogramowania. ! Rzeczywista procedura może być nieco inna od przedstawionej powyżej w zależności od wersji oprogramowania zainstalowanej na komputerze. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.