Views
6 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie klawiatury n 30 N Używanie klawiatury Klawiatura jest wyposażona w dodatkowe klawisze, których funkcja jest uzależniona od modelu komputera. Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn ✍ Z niektórych funkcji klawiatury można korzystać dopiero, kiedy zakończy się uruchamianie systemu operacyjnego. Klawisze/funkcja Fn + % (F2): wyciszenie Fn + 2 (F3/F4): sterowanie głośnością Fn + 8 (F5/F6): sterowanie jasnością Działanie Włącza lub wyłącza wbudowane głośniki i słuchawki. Zmienia poziom głośności. Aby zwiększyć głośność, należy naciskać klawisze Fn+F4 lub nacisnąć klawisze Fn+F4, a następnie klawisz M lub ,. Aby zmniejszyć głośność, należy naciskać klawisze Fn+F3 lub nacisnąć klawisze Fn+F3, a następnie klawisz m lub

Używanie komputera VAIO > Używanie klawiatury n 31 N Klawisze/funkcja Działanie Fn + Fn + /T (F7): wyjście sygnału wizyjnego (F12): hibernacja Umożliwia przełączanie wyjścia sygnału wizyjnego między ekranem komputera a monitorem zewnętrznym. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać ustawienie sygnału wyjściowego. ! Kiedy wybrano tryb wyświetlania obrazu na monitorze zewnętrznym, a kabel wyświetlacza zostanie odłączony od komputera, ekran komputera nie będzie wyświetlał obrazu. W takim przypadku naciśnij dwukrotnie klawisz F7, przytrzymując naciśnięty klawisze Fn, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać tryb wyświetlania obrazu na ekranie komputera. Korzystanie z więcej niż jednego monitora może nie być obsługiwane; zależy to od podłączonego monitora zewnętrznego. Umożliwia zmniejszenie zużycia energii do minimum. Po wykonaniu tego polecenia stan systemu i przyłączonych urządzeń peryferyjnych jest zapisywany na wbudowanym urządzeniu magazynującym, a zasilanie systemu zostaje wyłączone. Aby przywrócić system do poprzedniego stanu, należy użyć przycisku zasilania. Więcej informacji na temat zarządzania energią można znaleźć w części Używanie trybów oszczędzania energii (strona 23).