Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie wbudowanej kamery n 34 N Używanie wbudowanej kamery Komputer jest wyposażony we wbudowaną kamerę. Kamera umożliwia uczestniczenie w wideokonferencjach internetowych przy użyciu programów do komunikacji, takich jak Windows Live Messenger. Szczegółowe instrukcje korzystania z oprogramowania znajdują się w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania. ✍ Wskaźnik wbudowanej kamery świeci, kiedy kamera jest używana. Oprogramowanie zainstalowane na komputerze zależy od konfiguracji komputera. Jak rozpocząć wideokonferencję w programie Windows Live Messenger 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i Windows Live Messenger. ✍ Aby wziąć udział w wideokonferencji, należy najpierw zalogować się do programu Windows Live Messenger. Jak wyświetlać obrazy z wbudowanej kamery 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, ArcSoft Webcam Suite i WebCam Companion 4. 2 Kliknij przycisk Capture. ✍ W przypadku wystąpienia problemów z przechwytywaniem obrazów, na przykład jeśli obrazy nie są wyświetlane płynnie, kliknij bieżące ustawienie rozdzielczości przechwytywanych obrazów w prawym górnym rogu głównego okna programu i zmniejsz rozdzielczość.

Używanie komputera VAIO > Używanie kart pamięci „Memory Stick” n 35 N Używanie kart pamięci „Memory Stick” Karty „Memory Stick” są niewielkie, przenośne i uniwersalne. Są oparte na układach scalonych, zaprojektowane do wymiany i współużytkowania danych cyfrowych ze zgodnymi produktami, takimi jak cyfrowe aparaty fotograficzne, telefony komórkowe i inne urządzenia. Ponieważ nośniki są wymienne, można ich używać do przechowywania danych poza komputerem. Przed użyciem karty pamięci „Memory Stick” Gniazdo kart „Memory Stick Duo” w komputerze obsługuje nośniki następujących typów i rozmiarów: ❑ „Memory Stick Duo” ❑ „Memory Stick PRO Duo” ❑ „Memory Stick PRO-HG Duo” ! Komputer obsługuje zarówno tylko nośniki „Memory Stick” o rozmiarze Duo, nie obsługuje natomiast nośników „Memory Stick” o standardowym rozmiarze. Gniazdo kart „Memory Stick Duo” w komputerze nie obsługuje 8-bitowej równoległej transmisji danych (transmisji z dużą przepustowością). Aktualne informacje o nośnikach „Memory Stick” są dostępne w witrynie internetowej http://www.sony.net/memorycard/.