Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Przed użyciem > n 4 N

Przed użyciem > n 4 N Przed użyciem Gratulujemy zakupu komputera VAIO ® i zapraszamy do skorzystania z ekranowego Podręcznik użytkownika. Firma Sony korzysta z najnowszych technologii komputerowych, telekomunikacyjnych i audio/wideo, aby dostarczać klientom komputery osobiste najwyższej klasy. ! Widoki zewnętrzne komputera przedstawione w tym podręczniku mogą nieznacznie różnić się od wyglądu zakupionego komputera. Specyfikacje komputera Pewne funkcje, opcje i dostarczane elementy opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze. Aby uzyskać informacje o konfiguracji posiadanego komputera, odwiedź witrynę pomocy technicznej VAIO pod adresem http://support.vaio.sony.eu/. Informacja o modelach z systemem Windows 7 Starter W modelach z systemem operacyjnym Windows 7 Starter nie są dostępne niektóre funkcje, z jakich można korzystać w innych wersjach systemu operacyjnego Windows 7. Są to między innymi następujące funkcje opisane w tym Podręcznik użytkownika: ❑ Połączenia z bezprzewodową siecią LAN bez punktu dostępu ❑ Obsługa wielu monitorów

Przed użyciem > Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO n 5 N Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO W tej sekcji zamieszczono informacje o komputerze VAIO. 1. Dokumentacja w formie drukowanej ❑ ❑ ❑ Szybkie wprowadzenie — omówienie sposobu podłączania komponentów, konfigurowania itp. Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów Przepisy bezpieczeństwa i informacje na temat pomocy technicznej ✍ Przed włączeniem funkcji sieci bezprzewodowej, takich jak bezprzewodowa sieć LAN i technologia BLUETOOTH, należy zapoznać się z informacjami w sekcji Przepisy bezpieczeństwa i informacje na temat pomocy technicznej.