Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN n 50 N Uwaga dotycząca szyfrowania danych Standard sieci WLAN obejmuje metody szyfrowania: WEP (Wired Equivalent Privacy) — protokół zabezpieczeń, WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) oraz WPA (Wi-Fi Protected Access). Zaproponowane wspólnie przez organizacje IEEE i Wi-Fi Alliance normy WPA2 i WPA to specyfikacje standardów opartych na wymiennych rozszerzeniach bezpieczeństwa, które zwiększają poziom ochrony danych i kontroli dostępu istniejących sieci Wi-Fi. Standard WPA został zaprojektowany tak, aby był zgodny w przód ze specyfikacją IEEE 802.11i. Wykorzystuje on rozszerzony protokół szyfrowania danych TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) oraz uwierzytelnienie użytkownika przy użyciu standardu 802.1X oraz protokołu EAP (Extensible Authentication Protocol). Szyfrowanie danych chroni narażone na ataki bezprzewodowe łącza między klientami i punktami dostępowymi. Oprócz tego stosowane są inne typowe mechanizmy bezpieczeństwa z sieci lokalnych gwarantujące prywatność, takie jak: hasła, pełne szyfrowanie transmisji, wirtualne sieci prywatne oraz uwierzytelnianie. Standard WPA2, druga generacja standardu WPA, oferuje lepsze zabezpieczenie danych i lepszą kontrolę dostępu do sieci. Został zaprojektowany tak, aby mógł być stosowany we wszystkich wersjach urządzeń standardu 802.11, w tym 802.11b, 802.11a, 802.11g i 802.11n, w trybach multi-band i multi-mode. Dodatkowo, w oparciu o zatwierdzony standard IEEE 802.11i, WPA2 gwarantuje bezpieczeństwo na poziomie rządowym. Zapewnia to implementacja zgodnego ze standardem NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2 algorytmu szyfrowania AES oraz uwierzytelnianie oparte na standardzie 802.1X. Standard WPA2 jest wstecznie zgodny z WPA.

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN n 51 N Włączanie komunikacji w bezprzewodowej sieci LAN Przede wszystkim należy nawiązać połączenie bezprzewodowe w sieci LAN między komputerem a punktem dostępowym (do nabycia osobno). Więcej informacji można znaleźć za pomocą funkcji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows. Aby uzyskać pomoc na temat konfigurowania sieci bezprzewodowej, kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Easy Connect, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie Łatwa konfiguracja połączenia internetowego. ! Aby dowiedzieć się jak wybrać kanał używany przez punkt dostępowy, zajrzyj do podręcznika dostarczonego wraz z punktem dostępowym. Jak włączyć komunikację w bezprzewodowej sieci LAN 1 Upewnij się, że został skonfigurowany punkt dostępowy. Więcej informacji można uzyskać w podręcznikach dostarczonych wraz z punktem dostępowym. 2 Włącz przełącznik WIRELESS. 3 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Smart Network albo kliknij ikonę VAIO Smart Network na pasku zadań. 4 Kliknij przełącznik znajdujący się obok opcji Wireless LAN, aby ustawić go w położeniu On w oknie VAIO Smart Network. Upewnij się, że wskaźnik WIRELESS świeci. 5 Kliknij ikonę lub na pasku zadań. 6 Wybierz punkt dostępowy i kliknij przycisk Połącz.