Views
2 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie z funkcji BLUETOOTH n 54 N Komunikacja z innym urządzeniem z funkcją BLUETOOTH Komputer można podłączyć do innego urządzenia z funkcją BLUETOOTH, na przykład innego komputera, telefonu komórkowego, palmtopa, myszy lub cyfrowego aparatu fotograficznego. Nie wymaga to użycia kabli.

Używanie komputera VAIO > Używanie z funkcji BLUETOOTH n 55 N Jak komunikować się z innym urządzeniem z funkcją BLUETOOTH Aby komunikować się z innym urządzeniem z funkcją BLUETOOTH, należy najpierw skonfigurować funkcję BLUETOOTH. Informacje na temat konfigurowania funkcji BLUETOOTH i korzystania z niej można znaleźć w oknie Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows. 1 Włącz przełącznik WIRELESS. 2 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Smart Network albo kliknij ikonę VAIO Smart Network na pasku zadań. 3 Kliknij przełącznik znajdujący się obok opcji BLUETOOTH, aby ustawić go w położeniu On w oknie VAIO Smart Network. Upewnij się, że wskaźnik WIRELESS świeci.