Views
6 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie z funkcji BLUETOOTH n 58 N ❑ ❑ Funkcja BLUETOOTH może nie współpracować z innymi urządzeniami, zależnie od producenta lub wersji oprogramowania wykorzystanej przez producenta. Podłączanie wielu urządzeń BLUETOOTH do komputera może spowodować przeciążenie kanału, czego wynikiem będzie niska wydajność tych urządzeń. Jest to normalne zjawisko podczas korzystania z technologii BLUETOOTH i nie oznacza awarii.

Używanie urządzeń peryferyjnych > n 59 N Używanie urządzeń peryferyjnych Funkcjonalność komputera VAIO można rozszerzyć przy użyciu różnych złączy w komputerze. ❑ Podłączanie napędu dysków optycznych (strona 60) ❑ Podłączanie głośników zewnętrznych lub słuchawek (strona 62) ❑ Podłączanie zewnętrznego monitora (strona 63) ❑ Wybór trybu ekranu (strona 67) ❑ Podłączanie zewnętrznego mikrofonu (strona 68) ❑ Podłączanie urządzeń USB (strona 69)