Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie zewnętrznego monitora n 64 N ✍ W razie potrzeby połącz złącze słuchawek w projektorze ze złączem słuchawek (4) i w komputerze kablem audio (5). ! Omawiany komputer jest zgodny ze standardem HDCP i daje możliwość szyfrowania kanału transmisji cyfrowych sygnałów wideo w celu ochrony praw autorskich, co umożliwia odtwarzanie i oglądanie wielu wysokiej jakości materiałów chronionych prawami autorskimi. Aby móc wyświetlać zawartość chronioną, należy podłączyć do komputera monitor zgodny ze standardem HDCP. Jeśli do komputera podłączony zostanie monitor nie zapewniający tej zgodności, nie będzie możliwe odtwarzanie i oglądanie żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi. ✍ Jeśli zewnętrzny wyświetlacz komputerowy jest wyposażony w złącze wejściowe HDMI, połącz jedną końcówkę kabla HDMI do złącza HDMI w komputerze, a drugą do złącza wejściowego HDMI w wyświetlaczu komputerowym. Monitor TFT/DVI, należy podłączyć do złącza wyjściowego HDMI w komputerze przy użyciu adaptera HDMI - DVI-D. Kabel HDMI przesyła zarówno sygnały wideo, jak i audio.

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie zewnętrznego monitora n 65 N Podłączanie telewizora do portu HDMI Do komputera można podłączyć telewizor z wejściem HDMI. Jak podłączyć telewizor do komputera ! Aby dźwięk z urządzenia podłączonego do złącza wyjściowego HDMI był słyszalny, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. Szczegółowe instrukcje zawiera temat Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 134). 1 Podłącz kabel zasilania telewizora (1) do gniazdka sieciowego. 2 Podłącz jedną końcówkę kabla HDMI (2) do złącza wyjściowego HDMI (3) w komputerze, a drugą do telewizora. 3 Przełącz kanał wejściowy w telewizorze na wejście zewnętrzne. 4 Skonfiguruj telewizor. ! Jeśli używasz innego sterownika urządzenia niż dostarczony przez firmę Sony, obraz nie będzie wyświetlany, zaś dźwięk nie będzie odtwarzany. Przy aktualizacji systemu zawsze korzystaj ze sterownika urządzenia dostarczonego przez firmę Sony.