Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie zewnętrznego monitora n 66 N ✍ Więcej informacji na temat instalacji i używania telewizora można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji. Kabel HDMI przesyła zarówno sygnały wideo, jak i audio. Jak podłączyć cyfrowe urządzenie wyjściowe dźwięku wysokiej jakości pomiędzy komputerem a telewizorem Przy użyciu połączenia HDMI pomiędzy komputerem a telewizorem można także podłączyć tuner kina domowego wysokiej jakości lub inne urządzenia dekodujące dźwięk Surround. ! Przed podłączeniem urządzenia do komputera, w pierwszej kolejności należy upewnić się, czy skonfigurowano połączenie HDMI pomiędzy telewizorem a tunerem kina domowego lub dekoderem dźwięku Surround. Aby dźwięk z urządzenia podłączonego do złącza wyjściowego HDMI był słyszalny, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. Szczegółowe instrukcje zawiera temat Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 134). 1 Włącz telewizor i ustaw jego wejście na HDMI. 2 Włącz tuner kina domowego lub urządzenie dekodera dźwięku Surround i ustaw jego wejście na HDMI. 3 Podłącz jedną końcówkę kabla HDMI do złącza wejściowego HDMI w tunerze kina domowego lub urządzeniu dekodera dźwięku Surround, a drugą do złącza wyjściowego HDMI w komputerze. ✍ Rozdzielczość ekranu podłączonego telewizora można zmieniać przy użyciu komputera. Więcej informacji zawiera temat Dlaczego na wyświetlaczu komputera nie jest odtwarzany obraz wideo? (strona 125). W przypadku połączenia HDMI, głośność można regulować tylko przy użyciu podłączonego urządzenia audio. Komputer nie steruje w żaden sposób głośnością wyjściową jakichkolwiek podłączonych urządzeń.

Używanie urządzeń peryferyjnych > Wybór trybu ekranu n 67 N Wybór trybu ekranu Po podłączeniu zewnętrznego monitora można wybrać monitor, który ma być używany jako podstawowy: ekran komputera lub podłączony monitor zewnętrzny. ✍ W zależności od typu monitora zewnętrznego lub projektora wyświetlenie tej samej treści na ekranie komputera i monitora zewnętrznego lub projektora może okazać się niemożliwe. Włącz monitor zewnętrzny przed włączeniem komputera. Wybieranie trybu wyświetlania za pomocą klawiszy Fn+F7 Aby wybrać tryb wyświetlania, należy nacisnąć klawisze Fn+F7. Więcej informacji zawiera temat Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 30). Wybieranie trybu wyświetlania w oknie ustawień ekranu 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu. 2 Kliknij listę rozwijaną obok opcji Wiele ekranów, wybierz odpowiednie ustawienie, a następnie kliknij przycisk OK.