Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Rozbudowa komputera VAIO

Rozbudowa komputera VAIO > Dodawanie i wyjmowanie pamięci n 84 N 8 Wsuń moduł pamięci do gniazda modułu pamięci i wciśnij, aż usłyszysz kliknięcie. ! Nie dotykaj żadnych komponentów na płycie głównej innych niż moduł pamięci. Wsuwając krawędź złącza modułu pamięci do gniazda, zadbaj o ustawienie niewielkiego występu w gnieździe w jednej linii z wycięciem w krawędzi modułu. Nie należy na siłę wciskać modułu pamięci do gniazda przy nieprawidłowej orientacji, ponieważ może to spowodować uszkodzenie gniazda i modułu. 9 Załóż z powrotem pokrywę wnęki modułów pamięci. 10 Dokręć śruby na dolnej pokrywie komputera. 11 Włóż z powrotem akumulator i włącz komputer.

Rozbudowa komputera VAIO > Dodawanie i wyjmowanie pamięci n 85 N Uzyskanie informacji na temat dostępnej ilości pamięci Jak uzyskać informacje na temat dostępnej ilości pamięci 1 Włącz komputer. 2 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center. 3 Kliknij kolejno Informacje o systemie (System Information) i Informacje o systemie (System Information). Ilość pamięci systemowej będzie wyświetlona w prawym panelu. Jeśli dodatkowa pamięć nie pojawia się, należy powtórzyć procedurę instalacji i ponownie uruchomić komputer.