Views
1 month ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Środki ostrożności >

Środki ostrożności > n 86 N Środki ostrożności W tej sekcji przedstawiono wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz środki ostrożności pozwalające chronić komputer VAIO przed uszkodzeniem. Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze. ❑ Informacje o bezpieczeństwie (strona 87) ❑ Informacje o konserwacji komputera (strona 89) ❑ Obchodzenie się z komputerem (strona 90) ❑ Obchodzenie się z ekranem LCD (strona 92) ❑ Używanie źródła zasilania (strona 93) ❑ Obchodzenie się z wbudowaną kamerą (strona 94) ❑ Obchodzenie się z dyskami (strona 95) ❑ Używanie akumulatora (strona 96) ❑ Obsługa kart pamięci „Memory Stick” (strona 97) ❑ Obchodzenie się z wbudowanym urządzeniem magazynującym (strona 98)

Środki ostrożności > Informacje o bezpieczeństwie n 87 N Informacje o bezpieczeństwie Komputer ❑ ❑ ❑ ❑ Komputer należy użytkować na twardej, stabilnej powierzchni. Nie jest zalecane trzymanie włączonego komputera na kolanach. Temperatura dolnej powierzchni urządzenia może wzrastać podczas jego normalnej pracy, a po pewnym czasie może powodować dyskomfort lub poparzenia. Należy używać tylko wskazanych urządzeń peryferyjnych i kabli. Niewielkie elementy, takie jak karty „Memory Stick” i adaptery kart „Memory Stick”, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Istnieje zagrożenie połknięcia. Zasilanie ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zasilacz nie powinien bezpośrednio dotykać nieosłoniętej skóry. Jeśli zasilacz stanie się zbyt gorący, należy natychmiast odsunąć go od ciała. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kablu zasilania, ponieważ może to spowodować pożar. Aby odłączyć kabel zasilania, pociągnij za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za kabel. Jeśli nie zamierzasz używać komputera przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka sieci elektrycznej. Jeśli nie używasz zasilacza sieciowego, odłącz go od gniazdka sieci elektrycznej. Upewnij się, że gniazdko sieci elektrycznej jest łatwo dostępne.