Views
6 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Środki ostrożności >

Środki ostrożności > Obchodzenie się z komputerem n 90 N Obchodzenie się z komputerem ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Jeśli upuścisz ciężki przedmiot lub wylejesz płyn na komputer, zamknij system, odłącz komputer od źródła zasilania i wyjmij akumulator. Warto, by w takim wypadku komputer został sprawdzony przez specjalistów, zanim zostanie ponownie użyty. Nie upuszczaj komputera i nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów. Nie umieszczaj komputera w miejscach, gdzie może być narażony na: ❑ Przegrzanie, np. obok kaloryferów lub przewodów wentylacyjnych ❑ Bezpośrednie światło słońca ❑ Nadmierne zakurzenie ❑ Wilgoć lub deszcz ❑ Wibracje lub uderzenia ❑ Oddziaływanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu głośników bez ekranowania ❑ Temperaturę otoczenia przekraczającą 35°C lub niższą niż 5°C ❑ Wysoką wilgotność Nie umieszczaj urządzeń elektronicznych obok komputera. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenie może spowodować nieprawidłowe działanie komputera. Komputer wykorzystuje wysokie częstotliwości radiowe i może powodować zakłócenia odbioru radia lub telewizji. Jeśli wystąpi taka sytuacja, umieść komputer z dala od odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Nie używaj uszkodzonych kabli. Jeśli komputer zostanie wniesiony z miejsca o niskiej temperaturze do ciepłego pomieszczenia, w jego wnętrzu może skroplić się wilgoć. W takim przypadku odczekaj co najmniej godzinę, zanim włączysz komputer. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy, odłącz komputer i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym Sony. Aby odszukać najbliższe centrum serwisowe lub przedstawiciela handlowego, zobacz Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO (strona 5).

Środki ostrożności > Obchodzenie się z komputerem n 91 N ❑ ❑ Aby uniknąć utraty danych w razie uszkodzenia komputera, należy regularnie wykonywać kopie zapasowe danych. Otwieraj ekran LCD i podnoś komputer w taki sposób, aby nie wywierać nacisku na ekran LCD ani na jego krawędzie. Ekran LCD może być wrażliwy na nacisk, a przyłożenie dodatkowej siły może spowodować uszkodzenie ekranu lub jego nieprawidłowe działanie. Aby otworzyć komputer, jedną ręką przytrzymaj podstawę komputera, a drugą delikatnie podnieś pokrywę wyświetlacza. Przenosząc komputer z otwartą pokrywą, należy podtrzymywać go obiema rękoma. ❑ Komputer należy przenosić w przeznaczonej do tego celu torbie.