Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Środki ostrożności >

Środki ostrożności > Obchodzenie się z wbudowaną kamerą n 94 N Obchodzenie się z wbudowaną kamerą ❑ ❑ Uważaj, aby nie zarysować i nie zabrudzić wbudowanej kamery ani powierzchni wokół niej, ponieważ może to obniżyć jakość obrazu. Nie pozwól, aby na obiektyw wbudowanej kamery padało bezpośrednio światło słoneczne, niezależnie od tego czy komputer jest włączony, czy nie. Może to spowodować awarię kamery.

Środki ostrożności > Obchodzenie się z dyskami n 95 N Obchodzenie się z dyskami ❑ Odciski palców i kurz na powierzchni dysku mogą spowodować błędy odczytu. Zawsze trzymaj dysk za krawędzie i otwór pośrodku, jak pokazano poniżej: ❑ Nigdy nie naklejaj na dyskach etykiet samoprzylepnych. Może to wpływać ujemnie na działanie dysku i powodować nieodwracalne uszkodzenia.