Views
6 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Polonais

Środki ostrożności >

Środki ostrożności > Obchodzenie się z wbudowanym urządzeniem magazynującym n 98 N Obchodzenie się z wbudowanym urządzeniem magazynującym Wbudowane urządzenie magazynujące (dysk twardy lub dysk SSD) umożliwia przechowywanie dużej ilości danych, a także zapewnia szybkie odczytywanie i zapisywanie danych. Niewłaściwa eksploatacja urządzenia magazynującego może jednak łatwo spowodować jego uszkodzenie. Jeśli wbudowane urządzenie magazynujące ulegnie uszkodzeniu, danych nie będzie można odzyskać. Dla uniknięcia utraty danych należy ostrożnie obchodzić się z komputerem. Aby uniknąć uszkodzenia wbudowanego urządzenia magazynującego ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nie wykonuj gwałtownych ruchów komputerem. Nie umieszczaj komputera w pobliżu magnesów. Nie umieszczaj komputera w miejscu narażonym na wibracje lub w niestabilnej pozycji. Nie wyłączaj zasilania i nie restartuj komputera podczas odczytywania lub zapisywania danych na urządzeniu magazynującym. Nie używaj komputera w miejscu narażonym na gwałtowne zmiany temperatury. Nie wyjmuj urządzenia magazynującego z komputera.

Rozwiązywanie problemów > n 99 N Rozwiązywanie problemów W tej sekcji opisano sposoby rozwiązywania typowych problemów, jakie mogą pojawić się podczas korzystania z komputera VAIO. Wiele problemów ma bardzo proste rozwiązania. Jeśli przedstawione propozycje nie umożliwią rozwiązania problemu, należy skorzystać z programu VAIO Care. Informacje na temat uruchamiania tego programu zawiera temat Używanie programu VAIO Care (strona 28). Jeśli problem nadal nie ustąpi, w celu uzyskania dalszej pomocy odwiedź jedną z witryn internetowych wymienionych w sekcji Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO (strona 5). Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze. ❑ Działanie komputera (strona 101) ❑ Aktualizacja i zabezpieczenia systemu (strona 107) ❑ Odzyskiwanie/Nośniki odzyskiwania (strona 108) ❑ Partycja (strona 110) ❑ Akumulator (strona 111) ❑ Wbudowana kamera (strona 113) ❑ Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN) (strona 115) ❑ Technologia BLUETOOTH (strona 119) ❑ Dyski optyczne (strona 122) ❑ Wyświetlacz (strona 123) ❑ Drukowanie (strona 127) ❑ Mikrofon (strona 128) ❑ Głośniki (strona 129)