Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > n100 N ❑ Тъчпад (стр. 131) ❑ Клавиатура (стр. 132) ❑ Дискети (стр. 133) ❑ Аудио/видео (стр. 134) ❑ “Memory Stick” (стр. 136) ❑ Периферни устройства (стр. 137)

Отстраняване на неизправности > Компютърни операции n101 N Компютърни операции Какво трябва да направя, ако компютърът ми не се стартира? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се, че компютърът е включен добре в захранващ източник и е пуснат и индикаторът на захранването свети. Уверете се, че батерията е поставена правилно и че е заредена. Разкачете всички свързани USB устройства (ако има такива) и след това рестартирайте вашия компютър. Премахнете всички допълнителни модули на памет, които сте поставили след закупуването на компютъра и след това рестартирайте вашия компютър. Ако компютърът е включен в разклонител или към непрекъсваемо захранване (UPS), уверете се, че последните са свързани към захранващ източник и са включени. Ако използвате външен екран, убедете се, че е свързан към захранващ източник и че е включен. Уверете се, че яркостта и контрастът на екрана са настроени правилно. За повече информация вж. ръководството, придружаващо софтуера. Изключете адаптера за променлив ток и махнете батерията. Изчакайте от три до пет минути. Поставете отново батерията и включете адаптера за променлив ток и след това натиснете бутона за захранването на компютъра, за да го включите. Кондензацията може да доведе до неизправност на компютъра. Ако това се случи, не използвайте компютъра поне един час. Проверете дали използвате доставения с компютъра адаптер за променлив ток на Sony. За вашата безопасност използвайте само оригиналните акумулаторна батерия и адаптер за променлив ток, които са предоставени от Sony с компютъра VAIO.