Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Компютърни операции n106 N Как мога да сменя реда на устройствата за стартиране? Можете да използвате една от функциите на BIOS, за смените реда за стартиране на устройствата. Изпълнете следните стъпки: 1 Включете компютъра и натиснете бутона F2 няколко пъти, докато логото VAIO се скрие. Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и опитайте отново. 2 Натиснете клавишите < или ,, за да не изберете Boot. 3 Натиснете клавишите M или m, за да изберете устройството, за което искате да смените реда на стартиране. 4 Натиснете клавишите F5 или F6, за да смените реда на стартиране. 5 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, и след което натиснете клавиша Enter. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter. Какво да направя, ако не мога да стартирам компютъра от външно устройство, свързано към него? За да стартирате вашия компютър от външно устройство, например USB флопидисково устройство и USB оптично дисково устройство, ще се наложи да смените устройството за стартиране. За да смените устройството за стартиране, изключете компютъра и натиснете бутона F11 няколко пъти, докато логото VAIO се скрие. ! При използване на външно устройство се уверете, че преди това е било свързано към източник на променливотоково захранавне.

Отстраняване на неизправности > Актуализиране/защита на системата n107 N Актуализиране/защита на системата Как мога да намеря важните за компютъра актуализации? Можете да намерите и инсталирате последните актуализации на компютъра със софтуерните приложения: Windows Update и VAIO Update. Вижте Актуализиране на компютъра (стр. 26) за повече информация. Как да планирам инсталирането на Windows актуализациите в моя компютър? Операционната система Microsoft Windows е предварително инсталирана на компютъра. Най-добрият начин за защита на компютъра срещу заплахи за сигурността, като например вируси, е да се изтеглят и инсталират редовно най-новите актуализации на Windows. Можете да получите важни актуализации на Windows по следния начин: ! Компютърът трябва да е свързан към интернет, за да можете да изтеглите актуализациите. 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Система и защита. 3 Щракнете върху Работен център. 4 Следвайте екранните инструкции, за да настроите автоматичните или планираните актуализации.