Views
3 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Батерия n112 N Може ли компютърът да превключи към режим на хибернация, докато се захранва от батерията? Компютърът може да превключи към режим на хибернация, докато се захранва от батерията, но някои програми и периферни устройства забраняват на системата да превключва към този режим. Ако използвате програма, която пречи на системата да влезе в режим на хибернация, запазвайте данните се често, за да предотвратите загубата на информация. Вижте Използване на режим на хибернация (стр. 25) за информация как можете ръчно да активирате режим на хибернация. Какво трябва да направя, ако докато компютърът влиза в режим на хибернация, изскочи съобщение за несъвместимост или неправилна инсталация? ❑ ❑ Този проблем може да се дължи на това, че батерията не е поставена правилно. За да решите проблема, изключете компютъра и извадете батерията. След това поставете отново батерията в компютъра. За детайли вижте Поставяне/Изваждане на батерията (стр. 16). Ако след извършеното по-горе проблемът не бъде отстранен, означава, че поставената батерия е несъвместима. Отстранете батерията и се свържете с упълномощен център за сервиз/поддръжка на Sony. За да намерите най-близкият център или агент, вижте Как да научите повече за своя компютър VAIO (стр. 5).

Отстраняване на неизправности > Вградена камера n113 N Вградена камера Защо екранът за преглед не показва изображения или показва изображения с ниско качество? ❑ ❑ ❑ Вградената камера не може да бъде споделена между няколко приложения. Затворете текущото приложение, преди да отворите друго. За модели с Media Gallery не можете да използвате друго приложение за камера, което използва вградената камера, докато използвате сензорната функция на Media Gallery. В екрана за преглед може да се наблюдава шум, например хоризонтални ивици, когато наблюдавате бързодвижещ се обект. Това е нормално и не представлява неизправност. Ако проблемът не бъде отстранен, рестартирайте компютъра. Защо видеосигналът от вградената видеокамера прекъсва за секунди? Видео сигналът може да се прекъсне за няколко секунди, ако: ❑ се използва клавишна комбинация с клавиша Fn. ❑ се увеличи натоварването на централния процесор. Това е нормално и не представлява неизправност. Защо заснетите изображения са с лошо качество? ❑ ❑ ❑ Изображенията, заснети под флуоресцентна светлина, може да показват отражения на светлината. Тъмните дялове в заснетите изображения може да се появяват като шум. Зоната върху и около вградената камера е замърсена. Почистете зоната. Вижте Информация относно грижи и поддръжка (стр. 89).