Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Вградена камера n114 N Какво трябва да направя, ако заснетите изображения са с пропуснати кадри и прекъсване на звука? ❑ ❑ ❑ Настройките на ефектите на софтуерното приложение може да доведат до изпускане на кадри. Вж. помощния файл в софтуерното приложение за повече информация. Възможно е да работят повече софтуерни приложения, отколкото компютърът може да изпълнява. Излезте от приложенията, които не използвате в момента. Този проблем може да възникне, докато вашият компютър работи в режим на пестене на електроенергия, което понижава производителността на процесора. Проверете текущия план на захранване. Какво трябва да направя, ако се наблюдава трептене в заснетите изображения? Този проблем възниква, когато използвате видеокамерата при флуоресцентно осветление, поради несъответствието между честотата на осветлението и скоростта на затвора. За да намалите трептенето, променете ориентацията на видеокамерата или променете яркостта на изображенията. В някои софтуерни приложения можете да зададете подходяща стойност за едно от свойствата на камерата (напр. източник на осветление, трептене и др.), за да елиминирате шума от трептене.

Отстраняване на неизправности > Работа в мрежа (LAN/безжичен LAN) n115 N Работа в мрежа (LAN/безжичен LAN) Какво трябва да направя, ако иконата на VAIO Smart Network не е изведена в лентата на задачите? ❑ Щракнете върху в лентата на задачите и проверете дали иконата VAIO Smart Network е изведена на екрана. ❑ Ако иконата VAIO Smart Network не фигурира в лентата на задачите, щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Smart Network и след това променете настройката за извеждане на иконата в лентата на задачите.