Views
3 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Микрофон n128 N Микрофон Какво да правя, ако микрофонът ми не работи? ❑ ❑ Ако използвате външен микрофон, проверете дали той е включен и дали е вкаран правилно в жака за микрофон на компютъра. Вашето входно звуково устройство може да е некоректно конфигурирано. За конфигурация на звуковото входно устройство, следвайте тези стъпки: 1 Затворете всички отворени програми. 2 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 3 Щракнете върху Хардуер и звук. 4 Щракнете върху Управление на аудиоустройства в Звук. 5 В панела Записване, изберете желаното устройство да входящ звук и щракнете върху Направи по подразбиране. Как да предотвратя получаването на микрофония? Микрофонията възниква, когато микрофонът приема звуци от устройство за възпроизвеждане на звук, като например високоговорител. За да предотвратите този проблем: ❑ Дръжте микрофона на разстояние от устройството за възпроизвеждане на звук. ❑ Намалете силата на звука на високоговорителите и на микрофона.

Отстраняване на неизправности > Високоговорители n129 N Високоговорители Какво да правя, ако не чувам звук от вградените високоговорители? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ако използвате програма, която има собствено управление на силата на звука, проверете дали силата на звука е правилно зададена. Вж. помощния файл на програмата за повече информация. Възможно е силата на звука да е изключена с бутоните Fn+F2. Натиснете ги още веднъж. Възможно е нивото на звука да е намалено чрез бутоните Fn+F3. Задръжте бутоните Fn+F4 натиснати, за да увеличите нивото на звука достатъчно, за да го чувате. Проверете управлението на силата на звука в Windows, като щракнете върху иконата за сила на звука в летата на задачите. Вашето изходно звуково устройство може да е конфигурирано неправилно. За промяна на устройството за възпроизвеждане на звук, вижте Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? (стр. 134).