Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Местоположение на контроли и портове n 12 N Списък на местоположенията на контролите и портовете без обозначения Име на порт/контрол Вграден микрофон (моно) Индикатор за достъпа на медии (стр. 13) Слот за защита DC IN порт Капак на отделението на блока памет (стр. 80) Местоположение Разположен от лявата страна на вградената камера. Разположен от дясната страна на слота за “Memory Stick Duo”. Разположен между USB порта и LAN порта. Разположен от лявата страна на порта за монитор. Разположен на дъното на компютъра.

Първи стъпки > Информация за индикаторите n 13 N Информация за индикаторите Компютърът е оборудван със следните индикатори: Индикатор Заряд Вградена MOTION EYE камера Достъп до медии Дисково устройство Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Функции Свети, докато батерията се зарежда. Вижте Зареждане на батерията (стр. 19) за повече информация. Свети, когато се използва вградената камера. Свети, когато се осъществява достъп до данни в картата с памет, например “Memory Stick” и SD карта. (Не поставяйте компютъра в режим на заспиване и не го изключвайте, докато този индикатор свети.) Когато индикаторът не свети, картата с памет не се използва. Свети по време на достъп до данните във вграденото запаметяващо устройство. Не поставяйте компютъра в режим на заспиване и не го изключвайте, докато този индикатор свети. Натиснете клавиша Num Lk, за да активирате цифровата клавиатура. Натиснете го още веднъж, за да я деактивирате. Когато индикаторът не свети, цифровата клавиатура не е активна. Натиснете клавиша Caps Lock, за да въвеждате главни букви. Буквите ще станат малки, ако натиснете клавиша Shift, докато индикаторът свети. Натиснете бутона още веднъж, за да изключите индикатора. Когато индикаторът Caps lock изгасне, се възстановява нормалния режим на въвеждане. Натиснете клавишите Fn+Scr Lk, за да смените начина на превъртане на дисплея. Когато индикаторът Scroll lock е изгасне, се възстановява нормалният режим на превъртане. Функциите на клавиша Scr Lk са различни според програмата, която използвате, и не работят при всички програми. Свети, когато са активирани една или повече функции за безжична комуникация.