Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Високоговорители n130 N Какво трябва да направя, ако външните високоговорители не работи? ❑ Прочетете съветите в Какво да правя, ако не чувам звук от вградените високоговорители? (стр. 129). ❑ Ако използвате програма, която има собствено управление на силата на звука, проверете дали силата на звука е правилно зададена. Вж. помощния файл на програмата за повече информация. ❑ Проверете дали високоговорителите са свързани правилно и дали силата на звука е настроена достатъчно силно, за да чувате звук. ❑ Уверете се, че високоговорителите са проектирани за използване с компютър. ❑ Ако високоговорителите имат бутон за заглушаване на звука, изключете бутона. ❑ Ако високоговорители работят с външно захранване, проверете дали те са свързани към източник на захранване. За повече информация вж. ръководството, придружаващо високоговорителите. ❑ Проверете управлението на силата на звука в Windows, като щракнете върху иконата за сила на звука в летата на задачите. ❑ Вашето изходно звуково устройство може да е конфигурирано неправилно. За промяна на устройството за възпроизвеждане на звук, вижте Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? (стр. 134).

Отстраняване на неизправности > Тъчпад n131 N Тъчпад Какво да правя, ако тъчпадът ми не работи? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Може да сте деактивирали тъчпада, преди да сте свързали мишка към компютъра. Вижте Използване на тъчпада (стр. 32). Проверете дали към компютъра е свързана мишка. Ако курсорът не се мести, докато работи дадено софтуерно приложение, натиснете бутоните Alt+F4, за да затворите приложението. Ако бутоните Alt+F4 не функционират, натиснете бутона Windows key веднъж и след това бутона , няколко пъти, изберете Рестартиране чрез бутона M или m и натиснете клавиша Enter, за да рестартирате компютъра. Ако компютърът не се рестартира, натиснете бутоните Ctrl+Alt+Delete, изберете стрелката до бутона Изключване чрез бутоните m и ,, натиснете клавиша Enter, изберете Рестартиране чрез бутона M или m и натиснете клавиша Enter, за да рестартирате компютъра. Ако тази процедура на подейства, натиснете и задръжте бутона за захранването, докато компютърът се изключи. ! Изключването на компютъра чрез бутоните Ctrl+Alt+Delete или от бутона за захранването, може да доведе до загуба на незапазени данни.