Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Клавиатура n132 N Клавиатура Какво да правя, ако конфигурацията на клавиатурата е неправилна? Езиковата подредба на клавиатурата на компютъра е посочена на опаковъчната кутия. Ако изберете различна регионална клавиатура при завършване на настройката на Windows, клавишната комбинация няма да съвпада. За да промените конфигурацията на клавиатурата, следвайте тези стъпки: 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Часовник, език и регион и след това изберете Промяна на клавиатури или на други методи за въвеждане в Регион и език. 3 Щракнете върху Смяна на клавиатурите в панела Клавиатури и езици. 4 Сменете настройката по желание. Какво да правя, ако не мога да въведа определени знаци с клавиатурата? Ако не можете да въведете U, I, O, P, J, K, L, M, е възможно Num Lk да е активиран. Проверете дали свети индикаторът за Num lock. Ако индикаторът за Num lock свети, натиснете клавиша Num Lk, за да го изключите, преди да въведете тези знаци.

Отстраняване на неизправности > Дискети n133 N Дискети Защо в лентата на задачите не се появяват иконите Безопасно премахване на хардуер и изваждане на носителя, когато е включено устройството? Компютърът не разпознава флопидисковото устройство. Първо, проверете дали USB кабелът е правилно свързан към USB порта. Ако се наложи да закрепите връзката, изчакайте малко, докато компютърът разпознае устройството. Ако иконата все още не се появява, следвайте тези стъпки: 1 Затворете всички програми, които използват флопидисковото устройство. 2 Изчакайте индикатора на флопидисковото устройство да изгасне. 3 Натиснете бутона за изваждане, за да отстраните диска, и откачете USB флопидисковото устройство от компютъра. 4 Свържете флопидисковото устройство повторно, като вкарате USB кабела в USB порта. 5 Рестартирайте компютъра, като щракнете върху Старт, стрелката до бутона Изключване и изберете Рестартиране. Какво да правя, ако не мога да запиша информация на дискета? ❑ ❑ Проверете дали дискетата е вкарана правилно в устройството. Ако дискетата е вкарана правилно и все още не можете да запишете данни върху нея, тя може да е защитена напълно или срещу запис. Можете или да използвате дискета, която не е защитена срещу запис, или да деактивирате функцията за защита срещу запис.