Views
5 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на батерията n 16 N Използване на батерията Доставената с компютъра батерия не е напълно заредена при доставката. Поставяне/Изваждане на батерията Поставяне на батерията 1 Изключете компютъра и затворете капака на LCD екрана. 2 Плъзнете превключвателя LOCK на батерията в отключена позиция. 3 Плъзнете батерията по диагонал в отделението за батерия, докато изпъкналите части (1) от двете страни на отделението за батерията съвпаднат с разрезите (2) от двете страни на батерията.

Първи стъпки > Използване на батерията n 17 N 4 Натиснете батерията надолу в отделението, докато щракне на място. 5 Плъзнете превключвателя LOCK в позиция LOCK, за да фиксирате батерията в компютъра.