Views
3 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на батерията n 20 N ✍ Батерията трябва да остава в компютъра, когато той е пряко свързан към източник на променливотоково захранване. Батерията продължава да се зарежда, докато използвате компютъра. Когато зарядът на батерията е на изчерпване и двата индикатора — индикаторът за зареждане и индикаторът на захранването мигат, трябва или да свържете адаптера за променлив ток към електрически контакт, за да заредите батерията, или да изключите компютъра и да поставите напълно заредена батерия. Вашият компютър е доставен с литиево-йонна батерия и може да се презарежда по всяко време. Зареждането на частично разредена батерия не оказва влияние върху експлоатационния й цикъл. При някои програми или периферни устройства, които се използват, компютърът може да не превключи към режим на хибернация дори ако зарядът на батерията е нисък. За да избегнете загуба на данни при захранване на компютъра от батерията, трябва често да запаметявате информацията си и да активирате ръчно режим за управление на захранването, например режим на заспиване или режим на хибернация. Ако зарядът на батерията се изразходи, докато компютърът е в режим на заспиване, ще загубите всички незапаметени данни. Няма да е възможно връщането до предходното състояние на работа. За да избегнете загуба на данни, трябва често да запаметявате своята информация.

Първи стъпки > Използване на батерията n 21 N Удължаване на живота на батерията Когато компютърът се захранва от батерията, можете да удължите нейния живот по описаните по-долу начини. ❑ ❑ ! За модели с операционна система Windows 7 Starter, не можете да използвате някои функции, описани в това Ръководство за потребителя. Вижте Относно модели с Windows 7 Starter (стр. 4) за повече информация. Понижаване на яркостта на LCD дисплея на компютъра. Използване на режим за спестяване на енергия. Вижте Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 23) за повече информация.