Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на “Memory Stick” n 36 N Поставяне и изваждане на носителя “Memory Stick” За да поставите “Memory Stick” 1 Намерете слота за “Memory Stick Duo”. 2 Хванете носителя “Memory Stick” така, че стрелката да сочи към слота. 3 Внимателно плъзнете носителя “Memory Stick” в слота, докато щракне на място. Не поставяйте носителя в слота при използване на сила. ✍ Ако “Memory Stick” не влиза лесно в слота, я отстранете внимателно и проверете дали я поставяте в правилната посока. Когато поставите носителя “Memory Stick” в слота за първи път, може да се изведе съобщение за инсталиране на драйвер. В този случай, следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате софтуера. Носителят “Memory Stick” се разпознава автоматично от системата и съдържанието му се извежда на екрана. Ако на работния плот не се появи нищо, щракнете върху Старт, Компютър и щракнете два пъти върху иконата “Memory Stick”. Иконата “Memory Stick” се извежда в прозореца Компютър, след като поставите носителя “Memory Stick” в слота. ! Преди да използвате носител “Memory Stick Micro” (“M2”), използвайте адаптер “M2” Duo. Ако поставяте носителя непосредствено в слота на “Memory Stick Duo”, без да използвате адаптер, е възможно да не можете да го отстраните от слота.

Използване на VAIO компютъра > Използване на “Memory Stick” n 37 N За да извадите “Memory Stick” ! Не изваждайте носителя “Memory Stick”, докато индикаторът за достъп до носител свети. В противен случай, може да загубите информация. Зареждането на големи обеми от данни може да отнеме известно време, затова се уверете, че индикаторът не свети, преди да извадите носителя “Memory Stick”. 1 Намерете слота за “Memory Stick Duo”. 2 Проверете дали индикаторът за достъп на медии е изключен. 3 Натиснете “Memory Stick” по посока на компютъра и освободете. Носителят “Memory Stick” се изважда. 4 Издърпайте носителя “Memory Stick” от слота. ! Изваждайте внимателно носителя “Memory Stick”, за да не изскочи внезапно.