Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на “Memory Stick” n 38 N Форматиране на “Memory Stick” За да форматирате носителя “Memory Stick” Носителят “Memory Stick” е форматиран по подразбиране и е готов за използване. Ако желаете да форматирате повторно носителя чрез компютъра, следвайте тези стъпки. ! Използвайте устройство, предназначено за форматиране на носителя, което да поддържа носител “Memory Stick”, когато форматирате носителя. Форматирането на носителя “Memory Stick” изтрива всички данни в него. Преди да форматирате носителя, се уверете, че в него няма ценна информация. Не изваждайте носителя “Memory Stick” от слота по време на форматиране. Това може да доведе до неизправност. 1 Намерете слота за “Memory Stick Duo”. 2 Внимателно плъзнете носителя “Memory Stick” в слота, докато щракне на място. 3 Щракнете върху Старт и Компютър. 4 Щракнете с десен бутон върху иконата на носителя “Memory Stick” и изберете Форматиране. 5 Щракнете върху Възстанови настройките по подразбиране. ! Размерът на единицата за заделяне и файловата система може да се променят. Не избирайте NTFS от падащия списък Файлова система, тъй като това може да доведе до неизправност. ✍ Процесът по форматиране ще завърши по-бързо, ако изберете Бързо форматиране в Опции на форматиране.

Използване на VAIO компютъра > Използване на “Memory Stick” n 39 N 6 Щракнете върху Старт. 7 Следвайте инструкциите на екрана. ! Форматирането на носителя “Memory Stick” може да отнеме известно време в зависимост от типа носител.