Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на интернет n 46 N Използване на интернет Преди използването на интернет, вие се нуждаете от абониране в Интернет обслужващ провайдър (ISP) и настройване на устройствата за свързване на вашия компютър към интернет. Следните типове интернет услуги за свързване могат да бъдат предоставени от вашия ISP: ❑ Фибровлакно до дома (FTTH) ❑ Цифрова наета линия (DSL) ❑ Кабелен модем ❑ Сателит ❑ Телефонно набиране За подробна информация относно устройствата, необходими за достъп до интернет, и как да свържете своя компютър към интернет, попитайте своя доставчик на интернет. ✍ За да свържете своя компютър към интернет чрез безжична LAN мрежа, ви е необходима настройка за безжична LAN мрежа. Вижте Използване на безжична LAN (стр. 48) за повече информация. ! Когато свързвате вашия компютър към интернет, уверете се, че сте взели съответните защитни мерки за защита на компютъра от онлайн заплахи. В зависимост от договора за услуги с вашия доставчик на интернет, може да е необходимо да свържете външен модем, например USB телефонен модем, DSL модем или кабелен модем към компютъра, за да се свържете към интернет. За подробни инструкции за настройки на свързването и конфигурация на модема, вижте доставеното с модема ръководство.

Използване на VAIO компютъра > Използване на Мрежата (LAN) n 47 N Използване на Мрежата (LAN) Не можете да свържете компютъра към 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T мрежи чрез LAN кабел. Свържете единия край на LAN кабела (не се доставя в комплекта) към LAN порта на компютъра, а другия край — към мрежата. За детайлни настройки и устройства, необходими за LAN достъп се обърнете към мрежовия администратор. ✍ Можете да свържете своя компютър към всяка мрежа без да променяте настройките по подразбиране. ! Не свързвайте телефонния кабел към LAN порта на компютъра. Ако LAN портът е свързан към една от телефонните линии, споменати по-долу, високият електрически ток към порта може да причини щети, прегряване или пожар. - Телефонни кабели за домашна (интерком високоговорител) или бизнес употреба (бизнес телефон с няколко линии) - Обществена абонатна телефонна линия - PBX (частна телефонна централа)