Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Преди

Преди употреба > n 4 N Преди употреба Поздравяваме ви за покупката на този компютър VAIO ® . Добре дошли в екранното Ръководство за потребителя. Sony комбинира водещи аудио, видео, компютърни и комуникационни технологии в компютри, предлагащи най-модерни функционални възможности. ! Външните изгледи, показани в илюстрациите в това ръководство, може да се различават леко от тези на компютъра. Как да намерим спецификациите Някои функции, опции и компоненти може да не са достъпни за вашия компютър. За да научите повече за конфигурацията на своя компютър, посетете уебсайта за поддръжка на VAIO http://support.vaio.sony.eu/. Относно модели с Windows 7 Starter При модели с операционна система Windows 7 Starter някои функции, достъпни за моделите с други версии на операционна система Windows 7, не могат да се използват. От описаните в това Ръководство за потребителя например не можете да използвате следните: ❑ Ad-hoc връзки на функцията за безжична LAN мрежа ❑ Функция за работа с няколко монитора

Преди употреба > Как да научите повече за своя компютър VAIO n 5 N Как да научите повече за своя компютър VAIO Този раздел предлага помощна информация за вашия компютър VAIO. 1. Печатна документация ❑ Кратко ръководство за потребителя — Преглед на свързването на компонентите, информация за конфигуриране и др. ❑ Възстановяване, архивиране и отстраняване на неизправности ❑ Разпоредби за безопасност и информация за поддръжка ✍ Преди да активирате функциите за безжична връзка, например безжична LAN мрежа и BLUETOOTH технология, прочетете внимателно Разпоредби за безопасност и информация за поддръжка.